Oferta formativa

Intel·ligència emocional

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Codi A104-17

Dates presencials

Dimarts i dijous: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30* de novembre 2017 (*30 de novembre horari de 17,30 a 19,30h).

Horari

de 17'30 a 21'00

Hores

30 h

Lloc de realització

Escola Efa

Vallirana 69 baixos 2
08006 Barcelona

Descripció:

En aquest curs podràs millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball, aprenent què és la intel·ligència emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic.

A més a més aprendràs a reconèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals. 

Impartit per:

Núria García, pedagoga i epecialista en Educació Emocional. 

Dirigit a:

Curs adreçat a educadors amb la finalitat de que s’apropin a l’Educació Emocional i coneguin recursos per realitzar amb els seus companys/es i als seus grups d’infants o adolescents. 

Continguts:

 1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens 
  • Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
  • Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
  • Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.
 2. Consciència emocional.
  • Quines són les emocions bàsiques?
  • Funcions de cada emoció.
  • Classificació de les emocions.
 3. Habilitats socials
  • La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
  • Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.
  • Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
  • Les competencies emocionals bàsiques.
  • La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
  • La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.
 4. Ecologia emocional i salut
  • Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
  • Relació entre gestió emocional i salut.
 5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral
  • Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
  • Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)). 

Objectiu:

 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel•ligència emocional.
 • Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel•ligentment les emocions en àmbits professionals
 • Aprendre a identificar patrons emocionals pròpis, avaluar la seva repercusió en l’àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions al·liènes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal. 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les hores del curs, en aquest cas, mínim 22.5 hores de les 30 hores totals. Serà imprescindible assistir en el moment en que es realitzi la prova d’avaluació per poder superar la formació.

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí