Oferta formativa

Acompanyament en transport escolar i de menors

Curs SUBVENCIONAT destinat a aquelles persones responsables de l'acompanyament escolar i de menors, i als conductors d'aquest servei
Codi A136-18

Dates i horaris

Dimarts, 10 d'abril de 09:00 a 12:00
Dijous, 12 d'abril de 09:00 a 12:00

Lloc de realització

Escola Efa

Vallirana 69 Baixos 2a
08006 Barcelona

Descripció:

L'acompanyament en transport escolar i de menors és una feina de gran responsabilitat. Conèixer la normativa que regula aquest servei és molt important per garantir la seguretat dels infants i joves que diàriament el fan servir.

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Impartit per:

Joan Antoni Rovira, expert en seguretat i mestre.

Dirigit a:

Responsables del servei de transport d'escolar i de menors (tant acompanyament com conducció), monitors que fan l'acompanyament i conductors.

Continguts:

1. Transport escolar i de menors
    1.1 . Concepte
    1.2 . Classes
    1.3 . Autoritzacions de transport
2. Conductors
3. Acompanyant
4. Vehicles
    4.1 . Requisits generals
            4.1.1 . Antigüetat màxima
            4.1.2 . Característiques dels vehicles
    4.2 . Inspecciontecnica de vehicledistintiu 5
    4.3 . Condicions dels viatges
5. El viatge
    5.1 . Duracionmaxima del viatge
    5.2 . Itinerari i parades
    5.3 . Prohibició de fumar. Taxes d'alcohol
6. Assegurances
7. Limitació de velocitat
8. Obligacions de l'entitat organitzadora del transport
9. Infraccions i sancions

Objectiu:

Coneixer les generalitats del marc reglamentari relacionat amb el transport escolar i de menors.
Diferenciar les diferents tipologies de transport escolar de menors que existeixen.
Analitzar els requisits que en relació amb els precisa per cada tipus de transport.
Valorar els requsits generals que precisa els vehicles.
Estudiar les condicions dels viatgers i altres aspectes a tenir en conte en relació al transport escolar i de menors.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les hores del curs, en aquest cas, mínim 4.5 hores de les 6 hores totals. Serà imprescindible assistir en el moment en que es realitzi la prova d’avaluació per poder superar la formació.

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí