Oferta formativa

Resolució de Conflictes

Curs SUBVENCIONAT que t'ajudarà a transformar els conflictes en oportunitats
Codi A171-18

Dates i horaris

Dilluns, 22 d'octubre de 09:00 a 11:30
Dimecres, 24 d'octubre de 09:00 a 11:30
Dilluns, 29 d'octubre de 09:00 a 11:30
Dimecres, 31 d'octubre de 09:00 a 11:30
Dilluns, 05 de novembre de 09:00 a 11:30
Dimecres, 07 de novembre de 09:00 a 11:30
Dilluns, 12 de novembre de 09:00 a 11:30
Dimecres, 14 de novembre de 09:00 a 11:30
Dilluns, 19 de novembre de 09:00 a 11:30
Dimecres, 21 de novembre de 09:00 a 11:30
Dilluns, 26 de novembre de 09:00 a 11:30
Dimecres, 28 de novembre de 09:00 a 11:30

Lloc de realització

Chaplin's School

Carrer de Sant Jaume 35
08191 Rubí

Descripció:

Aquest curs et permetrà resoldre conflictes de forma eficaç per transformar-los en oportunitats. Aprendràs les seves fases, així com diferents tècniques i recursos per afrontar-los en positiu, arribant a acords favorables per a tots els implicats.

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Impartit per:

Albert Soler. Llicenciat en enginyeria de Telecomunicacions. Ha passat bona part de la seva carrera professional en el sector tecnològic, i en els darrers 10 anys s'ha format en el camp del desenvolupament personal. Actualment és soci i formador d'[útil] en habilitats com resolució de conflictes, lideratge, cohesió d’equips de treball, intel·ligència emocional, coaching i mindfulness.

Dirigit a:

Persones que volen desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia.

Continguts:

1.    El procés de la comunicació i la resolució de conflictes

a.    La comunicació interpersonal
b.    Tipus de comunicacions
c.    La comunicació eficaç
d.    Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2.    Resolució assertiva dels conflictes

a.    Conflictes que ens envolten i la seva gestió
b.    Habilitats per a una comunicació eficaç
c.    Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge
d.    L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la
e.    Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les

3.    Empatia: habilitat per resoldre conflictes

a.    Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç
b.    Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la
c.    Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia
d.    Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts
e.    Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
f.    Els diferents tipus de conflicte

4.    Metodologia per resoldre conflictes

a.    Metodologia efectiva per a resoldre conflictes
b.    La mediació i la negociació
c.    Com arribar a acords favorables

5.    Els estils de negociació

a.    Models de negociació: negociació per posició, negociació per principis i negociació per situació
b.    Fases de la negociació
c.    Preparació de la negociació
d.    Definició dels objectius: anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions

Objectiu:

  • Comprendre la naturalesa dels conflictes.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la modificació i la negociació per arribar a acords favorables.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les hores del curs, en aquest cas, mínim 22.5 hores de les 30 hores totals. Serà imprescindible assistir en el moment en que es realitzi la prova d’avaluació per poder superar la formació.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí