Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Barcelona   Subvencionat Monitors/es de Lleure

Dates del curs

29-04-2024 - 21-06-2024

Hores

190 h

Dates i horaris presencials

Dilluns, 29 d'abril de 10:00 a 15:00
Dimarts, 30 d'abril de 10:00 a 15:00
Dijous, 02 de maig de 10:00 a 15:00
Divendres, 03 de maig de 10:00 a 15:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

El certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del SOC equival al curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, i és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil i el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Aquest curs forma part del Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP).

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys en situació d’atur inscrites al SOC, treballadores assalariades (o autònomes), persones afectades per un ERTO, que estiguin interessades en enfocar la seva carrera professional dins del lleure educatiu i sociocultural.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

  • Estar en possessió de el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2. 
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En cas de no poder acreditar cap dels requisits mencionats, es podrà realitzar una prova de competències per a poder accedir al curs.

Continguts:

MF1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores)
MF1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores)
MF1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure (60 hores)

Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals (30 hores)

Mòdul d'Inserció Laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10 hores)

MP0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (160 hores). Del 25 de juny al 30 de setembre.

El curs contempla una sessió d'Orientació Laboral el dia 21 de juny.

Objectius:

  • Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. 
  • Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.
  • Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació.

Observacions:

Sessions

Les sessions es fan de dilluns a divendres i seran presencials de 10 a 15 hores a l'Escola Efa (C/Ramon Turro 71, Poblenou)

Avaluació continuada i certificació

Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 85%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar el document DARDO, la capçalera de la nòmina o el rebut d'autònoms, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una doble titulació:

  • Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'ha superat el curs. 

  • Carnet de Monitor i monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut.

Joventut. Curs de monitors

 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 

Inscriu-te aquí

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Horari de matí

Inscriu-te aquí

Codi

FOAP1.2-24

Lloc de realització

Escola Efa

Ramon Turró 71
08005 Barcelona

Impartit per

Escola Efa

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat