Tècniques i recursos d'animació en el lleure en llengua anglesa

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 09/04/2024 al 29/05/2024

Hores online

30 h

Descripció:

T'interessa aprendre noves maneres d'apropar l'anglès als infants i joves a través de l'animació en el lleure?

Aquest curs és una oportunitat perquè tothom pugui participar i aprendre, dissenyat amb l'objectiu de créixer en el món de l'educació en el lleure i ampliar el ventall d'activitats que oferim als infants i joves. Així com adquirir eines pràctiques per millorar la confiança a l'hora de parlar anglès com a monitors/es de lleure.

Aprendràs com crear i dissenyar activitats d'animació, utilitzant material per explicar històries i altres formes divertides d'expressió artística. A més, descobriràs nous jocs perquè els infants aprenguin l'anglès d'una manera natural i divertida.

Aposta per oferir més opcions als infants i joves amb els quals treballes!

Dirigit a:

  • Educadors/es i monitors/es de lleure: professionals que treballen en programes d'educació no formal per infants i joves.
  • Estudiants d'educació i animació: per a futures carreres en l'àmbit de l'educació, la recreació o l'animació.
  • Professionals del lleure i l'entreteniment: aquells qui treballen en parcs d'atraccions, centres recreatius, clubs d'oci i altres llocs d'entreteniment per oferir activitats més atractives utilitzant tècniques d'animació en anglès.
  • Mares, pares i cuidador/es: que vulguin enriquir les activitats amb els infants i joves.

Persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o aturades.

Continguts:

 

Centres d’interès i eixos d’animació vinculats a la cultura i el folklore anglosaxó i nord-americà.
•    Tècniques d’animació, expressió i creativitat amb el vocabulari específic de la cultura popular i tradicional anglosaxona.
•    Tècniques d’expressió plàstica i tallers de creació en llengua anglesa.
•    Tècniques d’expressió oral, teatral, corporal i animació musical anglosaxona i nord-americana.
•    Jocs i esports vinculats a la tradició anglosaxona i nord-americana, i amb llengua anglesa.

 

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC1868_262 - Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure

Objectius:

Objectius generals:

·       Conèixer diversitat de centres d'interès i eixos d'animació propis de la cultura anglosaxona.

·       Aplicar, en llengua anglesa, tècniques d'animació, expressió i creativitat en el desenvolupament d'activitats de lleure.

·    Conèixer diversitat de tècniques d’expressió plàstica, teatral, musical i recursos educatius com jocs i esports propis de la tradició i la cultura popular anglosaxona i nord-americana.

 

Objectius específics:

·         Conèixer les principals festivitats tradicionals de la cultura anglosaxona i nord-americana

·         Adquirir vocabulari anglès, específic del folklore anglosaxó.

·         Practicar tècniques i recursos educatius en llengua anglesa

·         Millorar el vocabulari bàsic i específic del lleure educatiu en anglès

·         Aprendre tècniques pròpies del lleure educatiu anglosaxó i nord-americà

·         Practicar tècniques i recursos educatius utilitzant la llengua anglesa com a llengua vehicular.

 

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar l'informe de vida laboral, el rebut d'autònoms o el document DONO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Tècniques i recursos d'animació en el lleure en llengua anglesa

Enriqueix el vocabulari i els recursos per dinamitzar activitats de lleure en anglès

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-12.2-24

Impartit per

Francesc Perez

Bones a tothom!

Traductor, mestre i amant del lleure i el treball amb infants i adolescents.

Des del punt de vista del lleure, fa més de 15 anys que m'hi dedico, havent passat ja per tots els rols imaginables: ajudant, monitor, director i formador. Amb el pas dels anys, he anat aprenent un munt de coses i segueixo aprenent cada dia de tots i cadascun dels grups amb els que treballo.

Col·laboro amb l'Escola EFA des de fa uns anys i la veritat és que cada vegada m'agrada més i més!

A nivell personal, sóc un amant dels viatges, aprendre idiomes i un fanàtic dels animals (especialment de la meva gosseta, la Nana). Voleu guanyar-vos el meu cor? Parleu-me de menjar i gossos i seré tot vostre!

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat