Treballem educativament el TDAH

  Online   Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Tècniques i recursos

Dates online

Del 18 de novembre del 2019 al 12 de gener de 2020.

Hores online

30 h

Preu

125 €

Preu socis

90 €

Descripció:

Sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat hi ha moltes opinions, hi convivim, i molts cops generalitzem i exagerem sense saber que ho fem.

En aquesta formació començarem analitzant falsos mites per ajudar a reduir estigmes i acabarem creant plans de treball per actuar com agents educatius.

Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva . 

Continguts:

MÒDUL 1. UBIQUEM-NOS. ENTRE MITES FALSOS I RUMORS I ETIQUETES CIENTÍFIQUES.
1.1. Justificació
1.2. Mites
1.3. Com actuar
1.4. Conceptes Sanitaris
1.5. Etiologia

MÒDUL 2. QUÈ EN SABEM ARA I ABANS
1.1 Història
1.2. DSM-V
1.3. Més enllà de la comunitat científica, el seu dia a dia

MÒDUL 3. BASES NEUROBIOLÒGIQUES
3.1. Funcionament del cervell en una persona amb el trastorn de TDAH
3.2. Medicació.
3.3. Detecció i diagnòstic.

MÒDUL 4. PROGRAMA DE TREBALL- I
4.1. Tractament comportamental.
4.2. Tractament cognitiu. 

MÒDUL 5. PROGRAMA DE TREBALL- II
5.1. Centre escolar. 
5.2. Intervenció més específica a l’aula i menjador escolar.
5.3. Intervenció al context familiar. 
5.4. Intervenció individual.
5.5. Jocs adequats

Objectius:

Saber identificar un nen amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/H) i saber com tractar-lo.
Aprendre a orientar a educadors i familiars d'un infant amb TDA/H.
Conèixer varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Treballem educativament el TDAH

Atenció a la diversitat. Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (3a edició)

Inscriu-te aquí

Codi

E021-19

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach  i formadora.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat