Oferta formativa

Cursos subvencionats

Curs de cuina subvencionat que no fa ús de cap producte d’origen animal.

24/01/2019 - 21/02/2019 Barcelona

Segurament sabràs identificar a un infant amb TDA/H, però orientar-lo i acompanyar-lo és un repte que requereix uns recursos i unes habilitats que podràs aprendre en aquest curs 100% SUBVENCIONAT

25/01/2019 - 22/03/2019 Barcelona

Segurament sabràs identificar a un infant amb TDA/H, però orientar-lo i acompanyar-lo és un repte que requereix uns recursos i unes habilitats que podràs aprendre en aquest curs SUBVENCIONAT

28/01/2019 - 13/02/2019 Vilafranca del Penedès

Recursos, eines i tècniques per treballar amb infants amb autisme. Formació 100% SUBVENCIONADA per a persones treballadores

29/01/2019 - 21/02/2019 Rubí

Curs de cuina subvencionat eminentment pràctic

05/02/2019 - 26/03/2019 Barcelona

Aprèn a aplicar estratègies tenint en compte la diversitat. Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

05/02/2019 - 07/03/2019 Vilafranca del Penedès

Curs de cuina subvencionat per resoldre dubtes i establir un protocols d'actuació

06/02/2019 - 06/03/2019 Barcelona

Estratègies personals pel control de l'estrès. Equilibra cos i ment amb aquest curs 100 % SUBVENCIONAT.

20/02/2019 - 24/04/2019 Barcelona

Recursos, eines i tècniques per treballar amb infants amb autisme. Formació 100% SUBVENCIONADA per a persones treballadores

23/02/2019 - 30/03/2019 Barcelona

Orientar i acompanyar infants amb TDA/H és un repte que requereix uns recursos i unes habilitats que podràs aprendre en aquest curs 100% SUBVENCIONAT

25/02/2019 - 13/03/2019 Rubí

Aspectes conceptuals i protocols de restauració

27/02/2019 - 27/03/2019 Barcelona

Aprèn a aplicar estratègies tenint en compte la diversitat. Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

05/03/2019 - 08/04/2019 Barcelona

Segurament sabràs identificar a un infant amb TDA/H, però orientar-lo i acompanyar-lo és un repte que requereix uns recursos i unes habilitats que podràs aprendre en aquest curs 100% SUBVENCIONAT

01/04/2019 - 17/04/2019 Barcelona

Aprèn a aplicar estratègies tenint en compte la diversitat. Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

13/04/2019 - 18/05/2019 Barcelona