Consultoria en formació

La formació és una part ineludible de qualsevol projecte empresarial que aspiri a consolidar-se, créixer en volum de servei, augmentar la qualitat de forma continuada o difondre una imatge de marca singular i prestigiosa. És per això que l’Escola Efa dona servei i suport específicament en aquest àmbit.

Podeu definir la vostra petició de suport, a mida per a les nostres necessitats, o bé acollir-vos a qualsevol d’aquets dos serveis.

Assessorament per a la elaboració de plans de formació

L’Escola Efa es proposa acompanyar-vos en la definició dels vostres plans de formació. Amb el nostre suport podreu establir els continguts de la formació necessària, planificar els moments i períodes adequats per dur-la a terme, identificar els destinataris de les accions formatives, alinear la formació amb la projecció de l’empresa i avaluar l’impacte que pot tenir la formació en el funcionament dels equips.

Detecció de necessitats formatives

Qualsevol intervenció formativa al si de les empreses requereix una anàlisi prèvia. On volem arribar i quins recursos ens calen per arribar-hi?

La detecció de les necessitats formatives, tant des del punt de vista dels treballador com del de l’eficàcia empresarial, és vital per aprofitar i treure un rendiment adequat a la inversió en formació. Us ajudem en aquest procés.

Tots els serveis en aquest àmbit són a mida. Truqueu-nos i acordarem l’opció de servei més adequada per a les vostres necessitats.