Atenció a la diversitat

Dates i horaris

Dissabte, 01 de juny de 09:00 a 15:00
Dissabte, 08 de juny de 09:00 a 15:00
Dissabte, 15 de juny de 09:00 a 15:00
Dissabte, 22 de juny de 09:00 a 15:00
Dissabte, 29 de juny de 09:00 a 15:00

Descripció:

Aquest curs ens permetrà adquirir els coneixements necessaris per aplicar estratègies educatives que tinguin en compte les diferències, valorant la diversitat com una riquesa i aprenent programes preventius i com dur-los a terme. 

Dirigit a:

Mestres, professors, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació que vulguin aplicar estratègies tenint en compte la diversitat. 

Persones treballadores assalariades i autònomes de qualsevol sector.

Continguts:

 1. Atenció a la diversitat
  • Societat i diversitat
  • Educació envers la diversitat i els valors
  • El concepte d’inclusió
  • La construcció de prejudicis i estereotips
 2. Factors de diversitat
  • Diversitat de capacitats
  • Diversitat d’estils cognitius
  • Diversitat de necessitats
  • Diversitat d’interessos
 3. Mesures d'atenció a la diversitat
  • Metodologies d’intervenció: la construcció de prejudicis i estereotips
  • La construcció de les actituds envers els la diversitat i els valors
  • Bases de regulació de conflictes
 4. Necessitats educatives més freqüents
  • La diversitat funcional
  • La discapacitat motriu
  • La discapacitat visual
  • La discapacitat auditiva
  • Transtorns de l'aspectre autista
  • Les altes capacitats
  • TDAH
  • Trastorns de conducta i de la personalitat
 5. L'adaptació curricular com a mesura d'atenció a la diversitat
  • Característiques de les adaptacions curriculars
  • Tipus d’adaptacions curriculars
  • Diferents instruments educatius (Pla individualitzat)
  • Elaboració del Pla individualitzat: per a què serveix, les seves característiques
 6. Adaptacions curriculars no significatives o el reforç educatiu com a mesura d'atenció a la diversitat
  • La importància de l’equip de professionals
  • Diferència entre les adaptacions curriculars no significatives i les significatives

Objectius:

 • Conèixer els diferents tipus de discapacitats i les característiques de les persones amb necessitats educatives especials.
 • Conèixer nous recursos per gestionar els conflictes que es puguin donar dins de l’aula -i dinàmiques per cohesionar el grupclasse.

Observacions:


Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les hores del curs. El curs no te cap cost per l'alumne que sigui treballador en actiu, autònom o en situació d'atur. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el DARDO, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat

Aprèn a aplicar estratègies tenint en compte la diversitat. Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Inscriu-te aquí

Codi

S012-19

Lloc de realització

Escola Efa

c/ Vallirana 69 Baixos, 2a
08006 Barcelona

Impartit per

Víctor Adé Guardiola Mestre, psicopedagog i Director del Centre d'Educació Especial GURU. 

David Loyo Ayala Psicòleg especialitzat en assistència i gestió de projectes per a persones amb discapacitat.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat