Noticies

El Parlament aprova impulsar els criteris de l'Acellec sobre menjadors escolars

La Comissió d'Ensenyament del Parlament de Catalunya va aprovar el dimarts, 1 de març, una resolució que deixa en suspens l'Acord Marc per a la contractació de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental mentre no s'hi realitzin les modificacions que permetin respectar els criteris educatius i de proximitat en la gestió d'aquests serveis. Aquests són exactament els criteris que ha defensat sempre l'Acellec i que van motivar els dos recursos presentats contra l'Acord Marc. La resolució es va aprovar per assentiment i en algunes de les intervencions dels diputats, especialment els representants de Catalunya Sí que es Pot, Junts pel Sí i PSC, es va reconèixer el paper determinant que ha tingut l'Acellec a l'hora d'aturar l'Acord Marc en la seva formulació actual, que dificulta la qualitat educativa dels menjadors i la possibilitat que els centres educatius participin en la decisió sobre l'adjudicació del servei.

L'Acord Marc de menjadors escolars a la zona del Maresme i Vallès Oriental es va publicar per primer cop el juliol de 2015, amb la intenció manifesta que es convertís en una primera passa en el camí d'aplicar aquest sistema de contractació al conjunt del territori català. L'Acellec el va recòrrer davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, tant perquè hi va detectar incorreccions de tipus jurídic com perquè està en desacord amb el model educatiu que es desprén del seu clausulat. La resolució del tribunal va donar la raó parcial a l'Acellec i el Departament d'Ensenyament va haver de reformular una part del text. El desembre de 2015 es va tornar a publicar l'Acord Marc, però l'associació patronal va considerar que els aspectes fonamentals del seu desacord amb aquest sistema de contractació persistien, de manera que el va impuganar per segona vegada. I el tribunal va tornar a donar la raó a l'Acellec en una part de les seves al·legacions, forçant novament l'aturada del procediment. A l'alçada de l'any en què ens trobem, és materialment impossible que el procés es torni a activar amb temps suficient per tal que s'apliqui en aquest curs escolar.

En el transcurs de tot aquest procés es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya, el llarg periode de negociacions entre els nous grups parlamentaris i, finalment, la constitució del nou Govern. La nova Consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ocupava el càrrec de Directora General d'Atenció a les Families i Comunitat Educativa, instància des de la qual es va promoure inicialment l'Acord Marc. Un dels primers encàrrecs de la nova consellera al seu substitut en la direcció general, Jordi Miró, va ser justament que actués per donar sortida a aquesta situació de bloqueig. Quan tot just fa un mes escàs del seu nomenament, Jordi Miró ja ha reprès el diàleg amb diversos dels agents implicats en els sistema de contractació de menjadors escolars, inclosa l'Acellec, i ha assegurament obertament a l'associació patronal que vetllarà per tal que en el futur sistema de contractació es garanteixi el caràcter educatiu dels menjadors escolars i la possibiltitat que els centres participin en la decisió sobre l'adjuficació del servei en cadascun d'ells.

En paral·lel, però, es va tramitar una resolució parlamentària impulsada per Catalunya Sí que es Pot que exigia la retirada de l'Acord Marc, fent seus els arguments defensats per l'Acellec en els recursos al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. La resolució es va debatre el dimarts, 1 de març, en la Comissió d'Ensenyament del Parlament, però poques hores abans els grups de Catalunya Si que es Pot i de Junts pel Sí van transaccionar una esmena que va facilitar l'acord entre ells. La resolució es va aprovar per assentiment, de manera que finalment els criteris que sempre ha defensat l'Acellec han estat reconeguts de manera unànim per totes les forces parlamentàries catalanes.

A partir d'aquest moment, i tal com recull la resolució aprovada, cal activar els mecanismes de participació i diàleg entre tots els agents implicats per tal que la reformulació de l'Acord Marc respecti i impulsi el caràcter educatiu dels menjadors escolars i la capacitat del centres d'intervenir en la presa de decisions sobre el projecte i el model educatiu i de gestió.