Noticies

Us ajudem a fer un pla de formació d'empresa

La formació dels equips humans de les empreses és un instrument irrenunciable per assolir els nivells d'excel·lència i qualitat que requereixen sempre els serveis que s'adrecen directament a les persones. Per aquesta raó l'Acellec promou sempre la instauració de polítiques formatives estables en les organitzacions i genera periòdicament instruments per facilitar aquesta feina i per animar els responsables de recursos humans a emprendre noves iniciatives. Des de l'Escola EFA (Escola de Formació de l'Acellec) llancem un nou servei destinat, justament, a donar suport a aquelles empreses que, més enllà de la programació puntual de cursos per als seus treballadors, vulguin desenvolupar un pla integral de formació, basat en una bona diagnosi de necessitats, aprofitant tots els ajuts possibles i periodificant de forma progressiva la seva aplicació.

La creació d'un pla de formació d'empresa passa per cinc fases que en faciliten el desplegament complet. Us ajudem, en primer lloc, a fer una anàlisi dels llocs de treball de l'organtizació i a identificar les competències necessàries per a cadascun d'ells. D'aquesta manera, es podrà aspirar a encaixar en un mateix projecte els objectius de l'empresa i les qualitats de l'equip. La segona passa consisteix a dissenyar i planificar la formació. Per fer-ho cal identificar els recursos disponibles, definir els objectius de la formació, establir un pressupot i programar les accions necessàries. En l'execució de la formació hi podrà tenir un paper rellevant el catàleg formatiu de l'EFA, pensant específicament per atendre les necessitats del sector del lleure educatiu i sociocultural. 

El pla, però, no serà complet si no es preveu un sistema d'avaluació adequat, que comprovi els nivells de satisfacció dels treballadors, que valori la transferència dels coneixements obtinguts al lloc de treball i, per tant, de l'impacte real de la formació. La feina es rematarà només quan siguem capaços d'introduir accions de millora i de correcció per a tots aquells processos ens els quals la formació ens hagi ajudat a detectar necessitats.

La creació del pla preveu un descompte del 20% per a aquelles empreses que estiguin associades a l'Acellec. Contacta amb nosaltres a través del correu electrònic info@escolaefa.cat.