Noticies

La Borsa de Treball de l’Acellec

Un servei que s’adreça a totes les persones interessades en treballar al sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat.

S'hi pot accedir omplint el formulari i adjuntant el currículum. Totes les empreses associades a l’Acellec podran veure’l i comprovar si el teu perfil és adequat per a les seves necessitats.

Els currículums formaran part d’aquesta borsa durant sis mesos, i transcorregut aquest periode s’esborrarà completament per preservar la privacitat de les dades, es pot tornar a penjar el currículum, tantes vegades com sigui necessari.