Noticies

Bonificar la formació? què? qui? com?

Què és la bonificació? És un tipus de finançament adreçat a les empreses per finançar la formació dels seus treballadors i treballadores. Està pensat per cobrir les necessitats formatives concretes de cada empresa i treballador/a.

Qui es pot beneficiar del crèdit de bonificació?

Totes les empreses que tinguin treballadors/es que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit anual per a la seva formació.

Quan puc beneficiar-me de la bonificació?

Qualsevol moment de l'any, com que el crèdit a disposar és anual ara encara queden 3 mesos per fer-ne us.

El crèdit és anual, i no s’acumula d’un any a l’altre. Per tant, els diners que no bonifiquem en formació al 2016 no els tindrem l’any 2017. 

És bonificable tot el cost de la formació?

Cal valorar cada situació concreta.
La quantia a bonificar en cada curs depèn del crèdit de què disposa l’empresa, del nivell formatiu del curs, de la durada, del nombre d’alumnes i del acompliment de l’aportació privada i dels col·lectius prioritaris.

L’Escola Efa som entitat organitzadora i gestora de la bonificació. Ens podeu demanar informació clicant aquí.

On es pot trobar més informació?

Directament a la pàgina de la Fundació Tripartita www.fundaciontripartita.org