Noticies

L'Acellec reclama al Parlament el reconeixement del sistema educatiu per als menjadors escolars i les colònies

Una delegació de l'Acellec va reclamar dimarts, 16 de maig, davant de tots els grups parlamentaris, una concepció integral del temps educatiu, acollint de forma explícita en el sistema serveis com el de menjador escolar, les activitats extraescolars o les colònies escolars. Ho va fer en el marc d'una compareixença davant de la Comissió d'Ensenyament, sol·licitada pel grup socialista i acceptada per unanimitat pel conjunt de forces polítiques.

El president de l'Acellec, Pere Mulero, el vicepresident, Oriol Carbonell, i el gerent de l'entitat, Pep Montes, van exposar en diferents intervencions la situació actual del sector del lleure educatiu i sociocultural, que presenta un lleu repunt de l'activitat des de 2016, després de patir una davallada continuada durant més de quatre anys, en el marc de la crisi econòmica viscuda al país. Montes va explicar que, malgrat aquest nou creixement de l'activitat, que es pot xifrar entre el 5 i el 7 per cent de mitjana, els marges de rendibilitat s'han escurçat clarament a causa dels ajustos realitzats en les tipologies i condicions tècniques dels serveis durant els moments més durs de la recessió.

És en aquest marc que els representants de l'associació patronal van exposar algunes de les dificultats i reptes més rellevants que afronta el sector i va demanar l'adopció de mesures per revertir una situació que amanaça la viabilitat econòmica del sector. La reivindicació més sonora va ser la del reconeixement de l'activitat del sector com a serveis inequívocament educatius, amb la incorporació de criteris de qualitat i rigor que haurien de ser indestriables d'aquest àmbit dels serveis públics.

En el cas dels menjadors escolars, Oriol Carbonell va reclamar la conveniència de modificar el concepte de preu màxim instaurat des de fa anys, per passar a un model de preu de referència, que incorpori una major flexibilitat i que delimiti amb claredat els requisits mínims que ha de tenir sempre aquest servei. La tasca continuada de l'Acellec per la defensa de la qualitat en el model de servei s'ha traduit recentment en dues sentències del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic revocant la convocatòria d'Acords Marc per a la contractació del servei de menjadore escolar, i una altra del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la qual es determina que el preu màxim de menjador escolar és inviable econòmicament amb el seu plantejament actual.

Per al sector de les colònies escolars, Pere Mulero va reclamar amb urgència mesures per promoure aquest tipus d'activitat, que exemplifica una de les singularitats més celebrades del sistema educatiu català, però que durant els darrers anys ha patit una davallada no inferior al 20%. 

El tercer grup d'activitat de l'Acellec, dedicat a la cultura de proximitat, fixa com a prioritat la necessitat de millorar la qualitat de la contractació pública, en la qual es prima sistemàticament el preu per damunt dels criteris tècnics i de qualitat. 

En el torn de preguntes i rèpliques els diputats van demanar aclariments i detall sobre algunes propostes realitzades per l'Acellec i es va entrar a fons en algun aspecte concret. Així, la diputada de Ciutadans, Sonia Sierra, va demanar precisions sobre l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials en els serveis que es gestionen des del sector. Esther Niubó, que va tramitar la petició de compareixença de l'Acellec per part del grup socialista, va incidir en les condicions de treball dels treballadors del sector en relació amb el conveni sectorial. El diputat de Catalunya Sí Que es Pot, Marc Vidal, va destacar la desconnexió del professorat del món de les colònies escolars, i Maria José García Cuevas, del Partit Popular, va voler conèixer la posició relativa de la qualitat del servei en relació amb la situació al conjunt de l'Estat. 

Per la seva banda, Carles Riera, de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, va demanar detalls sobre la qualitat i caràcter públic i social dels serveis que presten les empreses del sector. Finalment, Anna Simó, de Junts pel Sí, va voler conèixer amb major concreció les propostes de l'Acellec en relació amb el futur Decret de Menjadors Escolars, actualment en procés de redacció per part del Departament d'Ensenyament.

Podeu visualitzar la compareixença completa en la Comissió d'Ensenyament, gràcies al Canal Parlament, a través d'aquest enllaç.