Noticies

L'Escola EFA creix i es renova

El claustre de formadors de l'Escola Efa es va reunir el divendres, 15 de setembre, en una llarga i ambiciosa trobada, en la que es van repassar les fites assolides els darrers anys i es van activar grups de treball per renovar continguts i metodologies en un procés de millora continuada. Hi van participar més de 20 formadors, de la seixantena llarga d'integrants de l'equip estable del centre. Les xifres mostren un increment constant de l'activitat formativa els darrers anys i una progressiva ampliació de la oferta, que busca la especialització per atendre amb eficàcia les necessitats reals del sector professional. El 2016 es van realitzar gairebé 150 cursos i es va superar la xifra de 1.800 alumnes anuals, i tot indica que el 2017 aquestes dades seguiran creixent. Els cursos de l'escola, d'altra banda, van rebre durant 2016 una valoració global de 8,72 sobre 10, i els formadors van obtenir una puntuació mitjana de 9,21 sobre 10.

Durant el primer trimestre de 2017 l'estructura de gestió de l'escola va variar substancialment, amb la incorporació de Marina Civit com a directora, en substitució de Conxi Sola, que ha liderat el creixement del centre des de 2011 fins avui, i que va deixar el comandament de l'EFA per assumir nous reptes professionals, tot i que continua vinculada al claustre com a formadora. Civit, llicenciada en Història de l'Art, amb una àmplia experiència de gestió i formació en el món del lleure educatiu, ha especialitzat bona part de la seva dedicació professional en la implantació de sistemes e-learning, de manera que aquest és també un dels nous reptes de l'Escola Efa. La nova directora del centre ha completat una reestructuració de l'equip de treball, amb la intenció d'assentar les bases per a una nova etapa de desenvolupament i, sobretot, per optimitzar-ne el funcionament i aprofitar el coneixement i el capital humà. L'educadora social Júlia Matons, que es va incorporar a l'escola a finals de 2016, treballa en l'aplicació de tècniques del coaching personal i per a PIMEs a través de la seva nova posició com a responsable d'atenció a l'alumnat i de coordinació de cursos, i Ferran Angulo, enginyer industrial amb formació periodística i amb àmplia experiència en la elaboració i gestió de plans de formació d'empresa, és des del mes de maig el nou responsable de gestió de programes i plans formatius.

Durant el claustre celebrat el 15 de setembre, l'ampli equip de formadors es va organitzar en quatre comissions o bombolles de treball, segons la nova terminologia de l'escola. La primera bombolla s'encarregarà de generar, millorar i ampliar el textos i materials de base que reben els alumnes de l'escola, la segona té com a missió la creació d'un sistema integral d'avaluació dels alumnes, que aprofundirà i millorarà el model seguit fins al moment, la tercera revisarà els continguts de les formacions bàsiques de l'escola i la quarta elaborarà un pla de formació per als formadors. Tots aquests canvis s'enmarquen, a més, en un procés de tecnificació de l'estructura de funcionament, aprofitant millor les eines tecnològiques i ampliant el campus virtual de l'escola, que es va desenvolupant progressivament des de fa dos anys.

 

L'evolució de l'escola els darrers anys no només permet abordar aquests canvis i millores amb optimisme, sinó que els fa necessaris, per mantenir el ritme de creixement i l'ampliació de serveis adreçats al conjunt del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat. L'escola ha passat dels 68 cursos i 1.096 alumnes l'any 2014 als 126 cursos i 1.880 alumnes el 2016. Tot sembla indicar que durant 2017 es mantindrà la progressió, i els canvis i millores previstos són necessaris per mantenir i gestionar l'actual volum d'activitat i per consolidar una base de treball que permeti afrontar nous reptes.

Els darrers anys han dut l'escola a incrementar el grau d'especialització dels seus cursos, que creixen en nombre sobretot gràcies als monogràfics que atenen les necessitats formatives dels serveis que presten les empreses del sector, en evolució constant. Així, es preveu un creixement rellevant en les formacions destinades a l'àmbit de la cultura de proximitat, i una intensificació de les propostes destinades a la gestió empresarial i específicament a la construcció de nous projectes emprenedors. Tenen cada cop un pes específic més destacat, d'altra banda, les temàtiques lligades a la comunicació, la incorporació al món digital i la gestió d'equips i recursos humans. En el camp estricte del lleure educatiu, creixen de manera rellevant l'especialització en tècniques i temàtiques de dinamització, que permeten pensar en propostes de servei més riques adreçades a les famílies i als usuaris en general.