Noticies

Un altre món?

Sabem que el camí que volem prendre l’escola a Catalunya és el model d’escola inclusiva. Que es posi sobre la taula la inclusió d'infants amb necessitats educatives especials és, sense dubte, una bona notícia.
No obstant, encara manquen molts recursos, tant materials com personals, per facilitar aquesta tasca  de tanta responsabilitat.
Per això avui ens centrem en l'atenció als infants amb trastorns d’ espectre autista (TEA), nens i nenes que hem d’acompanyar amb especial cura, i per als quals és essencial una bona detecció i desenvolupament de programes educatius, des d'una infància primerenca.
 
A l’Escola Efa hem programat un curs d’atenció a infants amb TEA, en el que la Clara Vergés, partirà de la base de que l'autisme no fa a ningú, sinó que cadascú té unes preferències, unes característiques que el construeix com a persona i, en aquest cas, conviuen amb l'autisme.
 
El curs et permetrà saber més dels trastorns d’espectre autista, i et permetrà conèixer materials i ajudar a que les persones avancin en el seu aprenentatge, desmentirà mites com: 

MITE 1 # L’autisme és un problema psicològic

És un problema neuronal que es pot detectar als primers anys de l’infància. 
 

MITE 2 # Els nens que tenen TEA no expressen emocions

Senten emocions, malgrat no sempre les entenen o expressen.
 

MITE 3 # Els nens amb TEA no poden comunicar-se

Poden comunicar-se encara que no totes les persones ho fan a través del llenguatge verbal.