Noticies

Una oportunitat a Barberà del Vallès

S’obre el procés de selecció pel curs ‘Monitor/a de lleure infantil i juvenil – especialització de vetllador/a’ a la Fundació Barberà Promoció

La Fundació Barberà Promoció ha obert el procés de selecció pel curs ‘Monitor/a de lleure infantil i juvenil – especialització de vetllador/a’. Aquesta activitat formativa, vinculada al Pla complementari de foment a l’ocupació local per a l’any 2018 i que es realitza amb el finançament de la Diputació de Barcelona, està destinada a preparar i especialitzar a les persones participants que es troben en situació d’atur. 

El període d’entrega de sol·licituds per participar en aquest projecte és del 10 fins al 21 de maig, ambdós dies inclosos. Es tracta d’una formació que inclou l’obtenció de: la titulació oficial de Monitor/a de lleure (expedida pel Departament de Joventut), i l’ especialització en vetllador/a. També inclou un mòdul formatiu en higiene alimentària. 

El procés de selecció s’estructura en dues fases: una selecció per a la participació en el curs de ‘Monitor/a de lleure infantil i juvenil – Especialització Vetllador/a’, on participaran 15 alumnes; i una altra, de selecció final per a la contractació de 12 persones vetlladores, que després del procés formatiu passaran a realitzar funcions pròpies de la seva especialització en diferents centres educatius públics. 

Els requisits obligatoris per poder participar en aquesta activitat són: 

• Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya -SOC- com a demandant d’ocupació no ocupat. 
• Disposar del graduat en Educació Secundària Obligatòria -ESO- o titulació equivalent a efectes laborals. 
• Presentar un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. 
• Ser major d’edat (més de 18 anys). 
• Nivell de català B1. 

Per poder conèixer la resta de requisits específics que poden comptar com a mèrits dins del procés de selecció, podeu consultar aquest arxiu. Des de la Fundació Barberà Promoció, també es realitzaran xerrades informatives a la Torre d’En Gorgs. Cal trucar per confirmar data i assistència. Per a més informació: 

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ (àrea formació) 
Carrer de la Torre d’En Gorgs, 40 – Barberà del Vallès 
Telèfon 93 719 28 37 (extensió 741 – Maria Sanandrés) 
maria.sanandres@barberapromocio.cat