Noticies

El 2019 notareu l'efecte Acellec

L'Acellec no és neutre. Treballem cada dia per causar un efecte beneficiós en el sector del lleure educatiu i cultural. La qualitat com a condició sine qua non, la professionalitat com a garantia d'eficàcia, una passió insubornable per la nostra feina i una voluntat inequívoca de servei són les nostres banderes. Cada cop som més presents en la vida pública per explicar amb claredat el valor social de la nostra activitat i la contribució del lleure educatiu i la cultura de proximitat al benestar i la qualitat de vida. Notareu l'efecte 2019 de l'Acellec en la nostra voluntat inclusiva, en la defensa de la igualtat, en la celebració de la diversitat i en la voluntat de servei.

Inclusió

El dret al lleure és universal, i la cultura és un vehicle per arribar arreu i a tothom. Ningú, siguin quines siguin les seves circumstàncies, no ha de quedar exclós del temps i l'espai de lleure, que en la nostra concepció és sempre educatiu. Cap persona, tingui les característiques que tingui, s'ha de sentir allunyada del món de la cultura, que ha de ser de proximitat per definició. Tots els serveis de lleure, educatius i culturals, han de ser inclusius, i les empreses del nostre sector acompanyen l'administració en l'assoliment d'aquest objectiu essencial. L'efecte 2019 mostrarà que les empreses podem ser exemple i motor d'inclusió.

Igualtat

La igualtat d'accés als drets i serveis és una condició d'obligat compliment per a l'administració, però ha de formar part també del compromís d'aquells que tenim la responsabilitat d'educar i de connectar la ciutadania amb la cultura. L'activitat econòmica no ha de ser aliena a aquest principi i, ben al contrari, n'ha de ser promotora i capdavantera. Cap lògica comercial no ha d'estar per damunt del valor de la igualtat, i les nostres organitzacions assumeixen el compromís d'educar en aquesta direcció, especialment en aquells àmbits en els que tenim greus dèficits socials, com és la igualtat de gènere. L'efecte 2019 farà visible el compromís per la igualtat i la perspectiva de gènere.

Diversitat

Celebrem la diversitat perquè ens enriqueix com a individus i reforça la comunitat. És per això que no hi pot haver serveis educatius i culturals sense respecte a la diversitat. El codi ètic de l'Acellec en fa una defensa explícita i treballa per fer-la visible en totes les seves expressions: cultural, de gènere, lingüística, sexual, ideològica, nacional, moral i religiosa. L'efecte 2019 farà visibles tots els colors de la comunitat en la que treballem i per a la que treballem.

Servei

L'origen del sector del lleure educatiu i de la cultura de proximitat és en la voluntat de servei. Emprenedors que des de fa trenta anys identifiquen necessitats socials i adapten els seus coneixements i expertesa en el món del lleure i la sociocultura per donar-hi resposta tot posant en marxa organtizacions empresarials que fan compatible la rendibiltat social i la rendibilitat econòmica. Som eficients perquè aportem qualitat amb els recursos disponibles, som eficaços perquè atenem necessitats socials, i som sostenibles perque ni malbaratem ni escatimem esforços. L'efecte 2019 demostrarà que el nostre nord és la voluntat de servei i el progrés de la comunitat.