Noticies

X Jornada Formativa a Vicky Bernadet

El 17 d’octubre 2018 participàrem a la "X JORNADA FORMATIVA "PERSONES ABUSADORES: Una realitat social i professional ineludible" a mans de La Fundació Vicki Bernadet.

Aquesta Jornada representà una oportunitat per reflexionar i debatre sobre el treball que s’està realitzant amb agressors de delictes sexuals i abusos sexuals infantils en diferents programes nacionals i internacionals. Posant la mirada també, en aquelles situacions abusives produïdes entre iguals (menors infractors) i en entorns digitals (groomers).

A més, la Direcció General de Joventut, en colaboració també amb la Fundació Vicki Bernadet, ha posat en marxa la revisió i actualització del “Protocol de prevenció dels abusos sexuals en l’àmbit del lleure” a través de la creació d’un Grup de Treball.

Per a fer aquesta tasca es comptarà amb la participació activa dels agents del sector afectat.

Link del protocol:

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_educadors_en_el_lleure/estudis__materials_i_actes/Protocol_de_Prevencio_Abusos_Sexuals_ambit_lleure.pdf