Noticies

Visita canina a la formació

La intervenció dins el món educatiu té una gran rellevància en l'evolució dels infants diagnosticats amb trastorn de l'espectre autista, des de l'educació es pot contribuir activament en el seu desenvolupament i benestar amb una metodologia adaptada, reforç escolar i adaptació del currículum escolar.

Hi ha diverses teràpies i intervencions conductuals dissenyades per ajudar amb els trets característics específics i aportar una millora substancial en la qualitat de vida. 

A la formació que impartim a l'Escola Efa amb la Núria Garcia i la Clara Vergés  presentem els programes d'intervenció assistida amb gossos de Associació d'Acció Social DISCAN

L'associació ens explica que les sessions d'intervenció assistida amb gossos es realitzen amb un tècnic de teràpia amb gossos i el seu gos de teràpia. 

La visita del gos de teràpia és molt especial a la formació!