Noticies

5 singularitat dels cursos online de l’Efa

Treballant per ampliar l’oferta formativa online i no perdem la nostra essència!

1. Atenció individualitzada

La tutoria i el suport tècnic que dona resposta abans de 48 hores
Es corregeixen i avaluen els alumnes individualment
Els grups són de màxim 25 alumnes

 

2. Tutors/es especialistes presents i actius

Els tutors acompanyen l'alumnat en l’aprenentatge, solucionen dubtes i estimulen la reflexió i el debat de grup.

 

3. Materials pedagògics exclusius

Elaborats per els l’equip docent especialista de l’Escola Efa.

Són materials didàctics actualitzats i dinàmics.

 

4. Activitats contextualitzades al sector del lleure educatiu i sociocultural

Les activitats d’aprenentatge estan situades en tasques significatives del món real o simulat mitjançant un entorn d’aprenentatge basat en algun cas o problema.

 

5. Organització estructurada per a l’acompanyament i l’èxit

Els cursos estan dividits en mòduls setmanals o quinzenals. Aquesta estructura metodològica permet treballar de forma asincrònica dintre dels límits d’inici i finalització de cada tasca. L’estructura fomenta la organització de les tasques per part de l’alumne i garanteix el procés d’aprenentatge i el compromís.   

Aquest mètode ens permet tenir un percentatge de finalització dels cursos d’un 98% de tots els alumnes que s’apunten a un curs online de l’Escola Efa.