Noticies

Experiència online

Treballem cada dia per fer de la formació, una experiència. També en la formació online.
L’Escola Efa va néixer l’any 2006 per donar resposta a la demanda de formació professionalitzadora del sector del lleure educatiu i sociocultural, actualment som una de les escoles més importants del sector, formant a aproximadament 4.000 alumnes l’any.  
 
Impartim formació online des de l’any 2013 i hem format a més de 5.000 alumnes en cursos vinculats a l’educació, el lleure i la cultura. 
 

LES 5 SINGULARITAT DE LA FORMACIÓ ONLINE DE L’EFA

1. Atenció individualitzada
La tutoria i el suport tècnic que dona resposta abans de 48 hores
Es corregiran i avaluaran els alumnes individualment
Els grups seran de màxim 25 alumnes
 
2. Tutors/es especialistes presents i actius
Funcions del tutor/a:
a. Acompanyar a l’alumnat en l’aprenentatge
b. Avaluar les activitats realitzades 
c. Solucionar dubtes
d. Estimular la reflexió i el debat
 
3. Materials pedagògics exclusius
Elaborats per els l’equip docent especialista de l’Escola Efa
 
4. Activitats contextualitzades al sector del lleure, l’educació i la cultura
Les activitats d’aprenentatge estan situades en tasques significatives del món real o simulat mitjançant un entorn d’aprenentatge basat en algun cas o problema.
 
5. Organització estructurada per a l’acompanyament i l’èxit 
Els cursos estan dividits en mòduls setmanals o quinzenals. Aquesta estructura metodològica permet treballar de forma asincrònica dintre dels límits d’inici i finalització de cada tasca. L’estructura fomenta la organització de les tasques per part de l’alumne i garanteix el procés d’aprenentatge i el compromís.   
Aquest mètode ens permet tenir un percentatge de finalització dels cursos d’un 98% de tots els alumnes que s’apunten a un curs online de l’Escola Efa.
 

La nostra oferta formativa està en permanent evolució i s'ha pensat per la millora contínua dels professionals de la cultura, el lleure i l'educació. 

Gènere
Petita infància
Eines i recursos educatius
Gestió cultural
Gestió empresarial
Polítiques de joventut 
Premonitors

Lleure: 
    Monitors
    Directors