Noticies

Certificació ACTIC - Acredita les teves competències digitals

T’oferim formació i acompanyament per superar la prova d’acreditació ACTIC

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) tenen un paper molt important en la societat actual, cada cop més digitalitzada. En el context del lleure educatiu i sociocultural, poden ser una eina per afavorir la proximitat amb els usuaris i per connectar amb les famílies. També permeten explorar nous mètodes pedagògics que no substitueixen, sinó que complementen les maneres tradicionals de treballar. Les TIC ajuden a ampliar el ventall de serveis que poden oferir les empreses, al mateix temps que en faciliten l'accés.

Això ajuda les micro i petites empreses, a situar les seves propostes més enllà del seu entorn immediat i obre la porta a la cooperació i suport mutu entre organitzacions, que poden establir acords de col·laboració gràcies a les eines tecnològiques.

A nivell personal, el coneixement i domini de les TIC facilita el desenvolupament professional i personal. En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya va crear fa uns anys l’ACTIC, l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, que permet demostrar els coneixements en l’àmbit de les TIC davant qualsevol empresa o administració pública. Per tant és una eina que pot facilitar l'accés a una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o a l'obtenció d'una certificació professional.

Existeixen tres nivells d’acreditació, bàsic, mitjà o avançat, en funció del nivell de coneixement de les competències digitals incloses en l’ACTIC. Aquest coneixement es demostra superant tres proves diferents, una per a cada nivell.

Per ajudar-te a superar la prova necessària per assolir el nivell bàsic, t’oferim sis cursos subvencionats i un acompanyament personalitzat des de l’inici de les formacions fins a l’obtenció de l’acreditació, a través del nostre servei d’intermediació i orientació laboral.

Posa’t en contacte amb nosaltres i acredita les teves competències digitals!

 

Gemma Ortiz

Responsable Orientació i Intermediació Laboral  

93 418 02 57 / 625 916 464  - gemma.mediacio@acellec.cat