Noticies

S'activa la Delegada de Protecció per la prevenció de les violències sexuals en infants i joves

L’Acellec activa la Delegada de Protecció per orientar les empreses en l’aplicació dels protocols per la prevenció de les violències sexuals en infants i joves

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura ha participat en l’elaboració de protocols d’actuació davant de violències sexuals en infants i adolescents que participen en activitats de lleure educatiu o sociocultural i reforça el seu paper d’agent facilitador per tal que totes les empreses i organitzacions del sector activin mesures de prevenció.

La Delegada de Protecció té com a objectiu orientar les empreses per a una correcta aplicació dels protocols impulsats des del Govern de la Generalitat amb l’acompanyament expert de la Fundació Vicki Bernadet. L’Acellec assenyala que les activitats de lleure educatiu han de ser espais segurs per als infants i joves i s’ha de poder transmetre confiança en l’actuació rigorosa i estricte dels seus professionals. En aquest sentit, l’Acellec fa una crida perquè totes les empreses associades adoptin explícitament els protocols existents i transmetre a tots els equips humans la necessitat de prevenir aquestes situacions i de mantenir-se actius per identificar qualsevol indici de risc.  

 

Més informació

través d’aquest enllaç podreu consultar tota la informació d’aquest nou servei que es vincula a través de la Delegada de Protecció.