Oferta formativa

Tècniques i recursos

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Dimarts i dijous 28 de setembre, 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26, 31* d'octubre 2017. (*31 d'octubre 17,30 - 19,30).

Barcelona

Mar i Lleure. Formació teòrica i pràctica d'esnòrquel

Dissabte 30 de setembre (sessió teòrica, 5h).
Dissabte 10 d'octubre (Sessió pràctica d'esnòrquel, 2h).

Barcelona

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (16a edició)

Del 2 d'octubre al 25 de novembre del 2017. 

4a edició

Del 23 d'octubre al 26 de novembre del 2017

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Dimarts i dijous: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30* de novembre 2017 (*30 de novembre horari de 17,30 a 19,30h).

Barcelona

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Dissabtes 4, 11, 18, 25, de novembre i 2 de desembre  2017.

Manlleu

(3a edició) Horari de matins

Dimarts 21 i 28 de novembre del 2017

Barcelona

Mar i Lleure. Formació teòrica i pràctica d'esnòrquel

Dissabte 9 de juny (sessió teòrica, 5h).
Dissabte 16 de juny (Sessió pràctica d'esnòrquel, 2h).

Barcelona