Oferta formativa

Formació online

Trastorns de l'espectre autista (3a edició)

04/02/2019 - 07/04/2019

Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural (2a edició)

04/03/2019 - 07/04/2019

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

11/03/2019 - 24/03/2019

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (24a edició)

11/03/2019 - 19/05/2019

6a edició

23/04/2019 - 02/06/2019

Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural (3a edició)

13/05/2019 - 23/06/2019

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

13/05/2019 - 26/05/2019

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (25a edició)

20/05/2019 - 21/07/2019

Trastorns de l'espectre autista (4a edició)

16/09/2019 - 17/11/2019

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (26a edició)

30/09/2019 - 17/11/2019

Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural (3a edició)

07/10/2019 - 10/11/2019

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

14/10/2019 - 27/10/2019

7a edició

11/11/2019 - 15/12/2019

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

09/12/2019 - 22/12/2019